Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk

Lokalizacja

aleja Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław